• BIST 97.379
  • Altın 229,963
  • Dolar 5,4438
  • Euro 6,1478
  • Ordu 8 °C

MİLLETVEKİLİ DİLEK YÜKSEL “KUTLU MEDENİYETİMİZİN MİMARLARI KADINLARIMIZIN 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLUYORUM”

MİLLETVEKİLİ DİLEK YÜKSEL “KUTLU MEDENİYETİMİZİN MİMARLARI KADINLARIMIZIN 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLUYORUM”
AK Parti Tokat Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi, Dilek Yüksel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

AK Parti Tokat Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi,  Dilek Yüksel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.  

Milletvekili Yüksel, kadınların, mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir toplumun temel taşları olduğunun altını çizdiği mesajında “Varlıkları ile hayatın her alanında fedakârlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınlarımız, sonsuz sevgi ve hoşgörüyle yetiştirdikleri nesillerle ülkemizin ve toplumumuzun geleceğinin şekillenmesinde önemli rol oynamaktadırlar” dedi.

Milletvekili Yüksel, 'Kadınlar sadece 8 Mart günü, ya da 365 gün içerisinde belirli zamanlarda değil, senenin tamamında hatırlanmalı, kadınların görüşlerine yer verilmeli, kadınlar toplum içerisinde daha çok yer almalı, siyasette, ekonomide ve her alanda çok daha etkin olmalılar '' şeklinde konuştu.

 Hükümet olarak kadın meselesine, “toplum, siyaset ve medeniyet meselesi” olarak yaklaştıklarını ve bu konuyu esastan ele aldıklarını belirten Yüksel, ‘‘AK Parti Hükümeti olarak bu bilinçle kadınlarımızla sorunlarına eğiliyoruz.’’ dedi.

Milletvekili Yüksel, Kutlama mesajında şunlara değindi:

 "Ülkemizin kalkınmasında kadınların her alanda daha aktif bir yer alması için çok büyük adımlar attık.

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'nü kurduk.

2004 Yılında yürürlüğe giren Belediye Kanunu ile “Büyükşehir Belediyeleri ile nüfusu 50.000.’i geçen belediyelere, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açma yükümlülüğünü getirdik. 2005 yılına Kadın-Erkek eşitliği gözetilerek hazırlanan Yeni Türk Ceza Kanunu’nda, kadının mağdur olduğu birçok suç topluma karşı işlenen suçlar kapsamından çıkarılıp, kişilere karşı işlenen suçlar kapsamına alınarak cezaları ağırlaştırdık.

Töre cinayetleri faillerinin Kanunda öngörülen en ağır ceza olan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması hükmü getirdik.

2005 Töre ve Namus Cinayetleri ile Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Şiddetin Sebeplerinin araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis araştırması komisyonu kurularak önemli çalışmalara imza attı.

Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleri ile Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi için Alınacak Tedbirler” konulu Başbakanlık Genelgesi yürürlüğe girdi. 2009 tarihinde TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu kurularak Kadınların toplumsal hayatın her alanın da hak ettiği konuma ulaştırılması için çalışmalarını sürdürmektedir.

 2008-2013 döneminde uygulanmak üzere “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı” hazırlandı. Söz konusu Ulusal Eylem Planı; Pekin Eylem Platformunda tanımlanan kritik alanlardan

 

“Kadının Eğitimi ve Öğretimi”,

“Kadın ve Ekonomi”, “

"Kadın ve Yoksulluk”,

“Kadın ve Sağlık”,

“Yetki ve Karar Alma Süreçlerine Katılım”,

 “Kadın ve Çevre”,

“Kadın ve Medya”,

“Kadının İnsan Hakları”,

 “Kız Çocukları”

 “Kadının İlerlemesinde Kurumsal Mekanizmalar”

konu başlıkları kapsamında hazırlanmıştır.

 12 Eylül 2010 yılında Anayasa’da yapılan değişiklikle, Kadınlar pozitif ayrımcılık kapsamına alındı. Yine en son yapılan yasal düzenleme ile 9 Mart 2012 tarihinde “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” kabul edilerek bu alanda çok güçlü önleme ve koruma tedbirleri getirilmiştir.

 25 Mayıs 2010 Tarihli Resmi Gazete Başbakanlık Genelgesi; Kadınların sosyo-ekonomik konumlarının güçlendirilmesi, toplumsal yaşamda kadın erkek eşitliğinin sağlanması, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma amaçlarına ulaşılabilmesi için kadınların istihdamının artırılması ve eşit işe eşit ücret imkânının sağlanması amacıyla Başbakanlık Genelgesi yayınlandı.

Yine 2012 yılında TBMM Her Alandaki Kadın İstihdamının Artırılması ve Çözüm Önerileri Konulu Alt Komisyon kuruldu. Başkanlığını yaptığım Komisyonumuz nihai raporunu hazırladı.

Şiddetle mücadelede ve kadın erkek eşitliğinin sağlanmasında kadının ekonomik bağımsızlığının kritik öneminden hareketle 2013 yılı “kadın istihdamı” yılı kabul edildi.

 Binlerce kadınımıza Mikrokredi Projesi çerçevesinde kredi verdik. Tokatta ve ilçelerde çok yüksek başarılar elde ettik. Kadınlarımızın, her kademede siyasette temsilini % 100’'den fazla artırdık.

TBMM’de Kadın milletvekili sayısı 79'a yükseldi...

-19-29 yaş arasındaki kadınlarımızın, mevcut istihdama ilave olarak, işe alınmaları halinde, işverenin ödemesi gereken, Sosyal Güvenlik Primi'nin işsizlik fonundan karşılanmasını sağladık.

-Aile Danışma Merkezlerini 17'den 50'ye çıkardık.

-Kadın Konukevi sayısını 59'dan %68 artış sağlanmış ve konukevi sayısı 113’e çıkardık.

-Kadınlarımızın evde ticari amaçla ürettikleri ürünleri, vergiden muaf tuttuk.

-Şiddete uğrayan kadınlarımıza hizmet vermek üzere, "Alo 183" hattını kurduk.

Kadınlarımızın işgücüne katılma oranını yüzde 23'ten yüzde 28'e çıkardık.

KADININ GÜÇLENDİRİLMESİNDE 2023 HEDEFLERİMİZ

Türkiye’nin dünyada ilk 10 büyük ekonomi arasında olması için kadın istihdamı ve kadın erkek fırsat eşitliğine önem veriyoruz. Kadınların işgücüne katılma oranı 2023 yılına kadar %38’e çıkarılacaktır.  Şuan %30 larda. Kayıt dışı çalışma oranı 2023 yılında %30’a düşürülecektir. Şuan %58 Kadınların işgücüne katılma oranı ve istihdamı artırılacak, kayıt dışı istihdamı ile mücadele edilecektir. Çocuk bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması konusunda bürokratik engeller kaldırılacaktır. Kadınlar üzerindeki bakım yükümlülüklerini azaltmaya yönelik tedbirler alınacaktır. Ev hizmetlerinde ve ev eksenli çalışan kadınların çalışma şartlarının iyileştirilmesine yönelik önlemler alınacak ve kayıtlı istihdama geçmeleri özendirilecektir. Mevzuatta yer alan işgücü piyasasında toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten düzenlemeler AB normları ile uyumlaştırılacaktır. İşyerinde psikolojik tacizi önlemeye yönelik yaptırımlar etkinleştirilecektir.

Kadınların işgücüne katılımının ve istihdamının önündeki kültürel engellerin azaltılması amacıyla, toplumun ilgili kesimlerine yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır. Kırdan kente göç eden kadınların, işgücü piyasasına uyumlarını sağlayıcı programlar gerçekleştirilecektir.

İller bazında yapılacak işgücü piyasası analizlerinden hareketle kadın istihdamı için ön plana çıkan sektörlere yönelik işgücü yetiştirme kurslarına öncelik verilecektir. Türkiye’de son dönemde, demokrasinin standartları yükseldikçe halk ile devlet arasındaki güven bunalımı ortadan kalktı. Geçmişte, kendisi ile okul arasında, kendisi ile eğitim arasında mesafe gören aileler oluşan güven ortamıyla birlikte çocuklarını, özellikle de kız çocuklarını okula göndermeme tavrından hızla vazgeçtiler. Kız çocuklarını uzak şehirlere göndermek istemeyen aileler, şehirlerine kurulan okul ve üniversitelere çocuklarını güven içinde göndermeye başladılar.

Ülkemizde şu anda, özellikle eğitim noktasında yürütülen kampanyalar, geleceğin annelerini eğitiyor ve gelecek nesiller adına umut verici bir tabloyu müjdeliyor. Eğitimle birlikte siyasal, sosyal ve ekonomik haklarda her geçen gün iyileştirmeler yapılıyor. Kamuda kılık kıyafetin serbest olması ile birlikte yıllardır kanayan bir yara sarılmış ve kadınlarımız en temel hakkı olan ve ayrımcılıkta en zirve noktalardan biri olan başörtüsü sorunu çözülmüş oldu.

 Şunu büyük bir memnuniyetle ifade etmeliyim ki Türkiye, Bin Yıllık Kalkınma Hedefleri arasında yer alan kadının güçlendirilmesi için kadın ve kız çocuklarının eğitim hakları alanında önemli yol almış, 2015’te ulaşılması gereken hedeflerin çoğuna bugün ulaşmış bir ülkedir.

Kadınlarımızın daha iyi bir noktaya gelmesi; şiddete, cinayetlere ayrımcılığa maruz kalmaması için kurumsal ve hukuksal tüm çalışmalar yapılmaktadır.

Ancak toplum olarak da tüm insanlarımızın bu anlamda bilinçlendirilmesi ve eğitilmesinde sevgiyi, saygıyı, özellikle her canın kutsal olduğunu, hoşgörüyü de öğretmemiz gerekiyor.

Her gün giderek artan kadın cinayetlerine yine dur diyecek olanlar kadınlarımızdır, Her gün kadına şiddet haberleri basında yer alıyor. Biz ne kadar yasal düzenleme yaparsak yapalım ana olarak yetiştirdiğimiz çocuklarımıza “Bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir” diyen Kur’an-ı Kerim sevgisini, Kur’an-ı Kerim ahlâkını, Peygamberimizin (sav) Ahlâkını ve değerlerini öğretmezsek bu şiddetin önüne geçemeyiz.

Sonuç olarak,   toplum içerisinde güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü Türkiye diyor, bu bilinçle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebeti ile bütün kadınlarımızın Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum” dedi.

 
Bu haber toplam 9829 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2003 Haber Ordu | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0452 777 5 666 | Haber Scripti: CM Bilişim